Meer resultaten voor huurwoningen

huurwoningen
Rookmelders verplicht in nieuwe woningen huurwoningen en kamers Vlaanderen.be. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. smiley. star. thumb. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Eén rookmelder kan dus volstaan. Ook woningen waarvoor vanaf 1 januari 2013 een bijzondere sociale lening wordt toegekend moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Verplichting voor huurwoningen en studentenkamers. Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Voldoende rookmelders betekent dat een zelfstandige woning eengezinswoning appartement of studio op elke verdieping uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder. Elke studentenkamer moet uitgerust zijn met een rookmelder ongeacht de aanvangsdatum van het huurcontract. Voor andere huurwoningen is er een gefaseerde aanpak. Voor sociale huurwoningen zijn rookmelders al verplicht. vóór 1950 verplicht sinds 1 januari 2014. 1950-1969 verplicht sinds 1 januari 2015. 1970-1979 verplicht sinds 1 januari 2016. vanaf 1980 verplicht sinds 1 januari 2017.
Slechts zeven inspecteurs om 250.000 huurwoningen te controleren BRUZZ.
Klas in de Media. Slechts zeven inspecteurs om 250.000 huurwoningen te controleren. Sara De Sloover BRUZZ. De Gewestelijke Huisvestingsinspectie die controleert of huurwoningen conform en brandveilig zijn en elementaire uitrusting als sanitaire installaties en warm water hebben heeft slechts zeven inspecteurs in dienst. In 2011 waren dat er nog 12. Huurders zijn bovendien bang om klacht in te dienen omdat ze vrezen zonder vervangwoning op straat te komen staan. Een hoogzwangere vrouw sprong in januari in paniek uit een brandende flat in Schaarbeek. Zij en haar baby kwamen daarbij om twee andere kinderen uit het gezin raakten levensgevaarlijk gewond.
Huurwoning Wikipedia.
Bovendien geldt er jaarlijks een maximaal huurverhogingspercentage. De woningcorporaties vormen verreweg het grootste deel van de gereguleerde huursector. Hun gereguleerde huurwoningen heten sociale huurwoningen. De term scheefwonen wordt wel gebruikt voor het huren van een woning met een huurprijs die relatief laag is in verhouding tot het inkomen. Voor alle huurwoningen in de gereguleerde huursector is aanhangig de mogelijkheid van een jaarlijkse extra huurverhoging op grond van inkomen zolang de huur niet hoger wordt dan overeenkomt met de kwaliteit en schaarste van de woning.
Huurwoningen Gemeente Alken.
Dienst ruimtelijke ordening wonen. Openingsuren alle diensten Sluitingsdagen. 011 59 99 59. Fax 011 59 99 58. Deel deze pagina met vrienden familie collegas.
A-stad.
context.article.description context.page.description context.app.description plainText
Sociale energie efficiëntie projecten private huurwoningen Energiesparen.
Premies via uw netbeheerder in 2017. Sociale energie efficiëntie projecten in private huurwoningen. Sociale energie efficiëntie projecten private huurwoningen. Kwetsbare gezinnen huren vaak noodgedwongen een energieverslindende woning op de private markt. Hoewel investeren in dakisolatie spouwmuurisolatie of hoogrendementsbeglazing de energiefactuur kan drukken ligt het voor de huurders niet voor de hand om dat te doen. Ook de huisbaas zelf blijkt vaak niet te investeren omdat hij er weinig belang bij heeft gezien hij de energiefactuur niet betaalt.De sociale energie-efficiëntie projecten komen hieraan tegemoet met begeleiding op maat én een extra hoge premie.
OCMW Ardooie Sociale huurwoningen.
u bent hier Wonen Sociale huurwoningen. Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren zijn de sociale huurwoningen. Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben een goede woning dit tegen een betaalbare huurprijs én met woonzekerheid. De sociale huisvestingsmaatschappijen bouwen sociale huurwoningen. Ze verhuren deze met een langlopend contract en met een huurprijs gekoppeld aan het inkomen. In onze gemeente zijn SHM De Mandel uit Roeselare en SHM Helpt Elkander uit Waregem actief.
Conformiteitsattest huurwoningen stad Mortsel.
Home / Wonen Leefomgeving / Wonen en verbouwen / Woonkwaliteit / Conformiteitsattest huurwoningen. Als je een woning een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer verhuurt in het Vlaamse Gewest moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je een document conformiteitsattest aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet. Het attest is geen verhuurvergunning en is dus nog niet verplicht tenzij het gaat over de opheffing van een besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. Maar met het conformiteitsattest kunt u aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Contacteer ons