Resultaten voor woninghuur

woninghuur
Woninghuur en de registratie van het huurcontract.
Woninghuur en de registratie van het huurcontract. Geschreven door Nicolas Vanspeybrouck op dinsdag 11 april 2017. Sedert 01.01.2007 moeten de meeste huurcontracten verplicht worden geregistreerd. Alhoewel dit gratis is wordt dit nogal vaak door verhuurders vergeten. Vooral in de Woninghuurwet is de sanctie bijzonder streng. Naast de vrijwel niet toegepaste administratieve boete van 25 is er in art. 3 5 lid 3 Woninghuurwet voorzien dat de huurder in dergelijk geval geen rekening moet houden met een opzegtermijn en geen vergoeding moet betalen.
woninghuur Vertaling naar Engels voorbeelden Nederlands Reverso Context.
Sluit uw aan bij Reverso. Inschrijven Aanmelden Facebook verbinden. Sluit u aan bij Reverso het is gratis en gemakkelijk! Vertaling van woninghuur in Engels. Download onze app gratis. Arabisch Duits Engels Spaans Frans Hebreeuws Italiaans Nederlands Pools Portugees Roemeens Russisch. Uit de opzoeking uitsluiten. De nettohuur wordt gezien als het netto exploitatieoverschot van de werkelijke en toegerekende woninghuur. The net rent shall be understood as the net operating surplus from actual and imputed renting of dwellings. Dit netto-exploitatieoverschot moet worden gezien als het netto-exploitatieoverschot van de werkelijke en toegerekende woninghuur.
DECKERS NOTARISSEN Kopen huren en lenen Huren en verhuren.
Modeldocumenten VHP.
U kunt dit contract hier gratis downloaden. Huurcontract lange duur 9 jaar. De huurdersbonden raden u aan steeds voor het negenjarig huurcontract te kiezen. Dit contract biedt u zowel meer voordelen op het vlak van woonzekerheid als op het vlak van uw eigen opzegmogelijkheden omdat je een huurcontract van korte duur doorgaans niet tussentijds op elk moment kan opzeggen. In het standaard huurcontract voor korte duur dat de huurdersbonden hebben uitgewerkt is die mogelijkheid wel voorzien.
Woninghuur Rechtswijzer Advocaat Joris Deene.
Laatst bijgewerkt 21 juli 2013 Hits 3505. De huishuur wordt geregeld door de wet van 20 februari 1991 inzake de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huur Woninghuurwet opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De Woninghuurwet wil een evenwicht creƫren tussen de belangen van de huurder die zekerheid wil over zijn huisvesting en anderzijds de economische belangen van de verhuurder. Wanneer is er sprake van een woninghuurovereenkomst?
Verhuren aan een expat wiens bedrijf de huur betaalt handelshuur of woninghuur? BIV.
Ik werd door een multinational gecontacteerd om een aantal huurwoningen voor te stellen voor een persoon met een expatstatuut. De huurprijs zal door het bedrijf betaald worden en het gratis ter beschikking stellen van een huurwoning werd mee opgenomen in het arbeidscontract van de expat. Moet er in dit geval dan een handelshuurcontract worden opgesteld of betreft dit toch woninghuur? De toepasselijke huurwetgeving is afhankelijk van het doel van de huurovereenkomst in dit geval zal deze woning dienst doen als hoofdverblijfplaats van de expat. Bijgevolg is de woninghuurwet hier van toepassing.
Studentencontracten vallen toch niet onder woninghuur? Nieuws Immobilin Romain.
Verhuurt u aan een student dan gelden de gewone regels van woninghuur meestal niet. Met welke spelregels moet u dan wel rekening houden? Hoe zit het met de huurwaarborg en de taks voor een tweede verblijfWelke spelregelsGaat niet om woninghuur. Aangezien de studenten hun hoofdverblijfplaats doorgaans bij hun ouders behouden gelden de strikte spelregels inzake woninghuur niet voor studenten. Tip. Voorzie het best uitdrukkelijk in het contract dat studenten hun hoofdverblijfplaats er niet mogen vestigen. Ze mogen zich m.a.w. niet inschrijven in het bevolkingsregister op dat adres. Een dergelijke clausule is echter maar geldig indien u de hoofdverblijfplaats uitdrukkelijk in het contract vermeldt en een motivatie vermeldt bv. dat de bestemming studentenverhuur is en niet woninghuur. Welke spelregels gelden er dan? De studentenkamers vallen onder het zgn. gemene huurrecht. Dit betekent dat u in zon huurcontract in principe vrij bent om zelf afspraken te maken. De regels die voorzien zijn in de wet gelden enkel als er geen andere afspraken zijn. Een huurwaarborg vragen? Aangezien zon contract onder het gemene recht valt kan het bedrag van de huurwaarborg vrij bepaald worden. U hoeft de huurder dit ook niet op een geblokkeerde rekening te laten storten maar u kunt vragen dat hij u dit stort of cash betaalt. Ook bepaalde normen volgen? In het Vlaams gewest liggen er specifieke normen vast in de Vlaamse Wooncode. Die normen gelden ook indien er een student woont die er niet zijn hoofdverblijfplaats vestigt. Let op! Indien er een functie bad douche kookgelegenheid of toilet in de kamer ontbreekt en men daarvoor collectieve voorzieningen moet gebruiken dan gelden er specifieke normen in het zgn. Kamerdecreet. Wat zegt de gemeente? Vergeet dat zeker niet na te kijken. Ook de gemeente kan immers bepaalde extra normen en regels vastleggen bv. inzake brandveiligheid. Dat is bv. in Gent en Leuven het geval. Ook een taks voor tweede verblijfGeen algemene regels. Heel wat Belgische gemeenten en provincies leggen een belasting op tweede verblijven op. Deze is meestal verschuldigd als de bewoner niet gedomicilieerd is in het pand. Of er in een taks voorzien is hangt af van de plaats waar de studentenkamer gelegen is. Concreet. In West-Vlaanderen bv. worden studentenkamers meestal vrijgesteld van de tweedeverblijftaks. In Leuven en Gent krijgt u een serieuze korting op de taks als het tweede verblijf bewoond wordt door een student. Tip. Ga dus na in het reglement van de gemeente waar de kamer gelegen is of er een taks betaald moet worden. Vraag eventueel aan de student een inschrijvingsbewijs van een onderwijsinrichting. Wie betaalt? Ook dat is overal weer anders geregeld. In Antwerpen is het bv. zo dat de student de taks moet betalen als de kamer verhuurd is. Is de kamer niet verhuurd dan moet de eigenaar de taks betalen. Meestal betaalt u als eigenaar van de woning deze belasting. Doorrekenen aan huurder? Dat kan wel. Voorwaarde is dat u het feit dat u de taks tweede verblijf doorrekent uitdrukkelijk voorziet in het huurcontract. Op zich valt een huurcontract voor studenten onder de zgn. gemene huur waardoor u vrij bent om afspraken te maken rond de huurwaarborg en de opzeg. Wordt er een taks tweede verblijf opgelegd dan kunt u in het huurcontract voorzien dat u de taks kunt doorrekenen aan uw huurder.
Een vraag over private huur? Wonen Vlaanderen.

Contacteer ons