Zoeken naar sociale woning huren

sociale woning huren
Sociale huisvesting in Kortrijk Kortrijk.
Sociale woningen zijn woningen die gebouwd zijn door een sociale huisvestingsmaatschappij en daarna door die maatschappij verhuurd of verkocht worden. Om een sociale woning te kunnen huren of kopen zijn er verschillende voorwaarden. Zo mag je inkomen niet boven een bepaald bedrag liggen en mag je niet zelf eigenaar zijn van een huis. Er zijn ook aangepaste woningen voor senioren of voor mensen met een handicap. Voor meer en concretere informatie over de voorwaarden kan je terecht bij de huisvestingsmaatschappijen. In Kortrijk zijn er maar liefst zeven actief. Je vindt hun adressen en openingsuren elders op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet kan je je inschrijven op de wachtlijst.
Inschrijving sociale woning De ARK Stad Turnhout.
Inschrijving sociale woning De ARK. Sociale huurwoningen zijn betaalbare woningen die verhuurd worden aan mensen met een beperkt inkomen. Om een sociale woning te kunnen huren moet je voldoen aan verschillende voorwaarden. Omdat er veel kandidaten zijn zijn er wachtlijsten. In Turnhout bestaan er 2 wachtlijsten voor sociale huurwoningen DE ARK en SVK Stad OCMW. Om je inschrijving voor de wachtlijst van DE ARK in orde te maken kun je terecht bij. Inschrijven kan maandag woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur maandagnamiddag van 15 tot 18 uur. Inschrijven kan na afspraak 014 44 33 95.
Een woning huren Woonhaven Antwerpen.
Je kan niet zomaar een sociale woning huren. Er zijn zes belangrijke voorwaarden waar je aan moet voldoen. Het is belangrijk dat je deze goed leest. Bij inschrijven praktisch vind je een overzicht van alle documenten die je moet meebrengen als jij je komt inschrijven. Ook meer uitleg over ons inschrijvingsformulier en de voorwaarden vind je hier terug. Woon je al bij Woonhaven dan is er voor jou een apart inschrijvingsformulier voor huurders. Als je bent ingeschreven start er een procedure.
U zoekt een betaalbare huurwoning? Wonen Vlaanderen.
U zoekt een betaalbare huurwoning? Ga met de huurschatter na wat een gangbare huurprijs is voor een woning op de private huurmarkt. U kan ook bekijken of u in aanmerking komt om een sociale woning te huren. Neem hiervoor contact op met de woonwinkel of woonloket in uw gemeente het overzicht_woonloketten_in_vlaanderen_1.6.2017.xls. Heeft uw gemeente geen woonloket? Neem dan contact op met het Vlaams Woningfonds VWF een sociale huisvestingsmaatschappij SHM een sociaal verhuurkantoor SVK en/of het OCMW. Adressen van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in uw gemeente vindt u hier. Zoek een sociale huisvestingsmaatschappij in uw buurt. Zoek een sociaal verhuurkantoor in uw buurt.
Gemeente Malle NL Diensten Ruimtelijke ordening Kopen of huren Sociale woning huren.
Bouwgrond of woning zoeken. Bouwgrond of woning kopen. Er zijn een aantal organisaties die sociale woningen verhuren. O m zon woning te kunnen huren mag je meestal geen woning in eigendom hebben en moet je inkomen beperkt zijn. Je jaarinkomen staat op het aanslagbiljet dat elk jaar rond mei wordt verzonden. Binnen de gemeente Malle zijn er 2 sociale huisvestingsmaatschappijen actief. S ociale Bouw en Kredietmij. Gijsbrecht van Deurenlaan 22. Voor meer informatie omtrent de huurvoorwaarden kan je bij hen terecht.
Een sociale woning huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij Vlaanderen.be. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. smiley. star. thumb. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Uw aanvraag kan niet verwerkt worden door een technisch probleem. Bouwen wonen en energie. Een sociale woning huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Lees deze pagina voor. Sociale huisvestingsmaatschappijen SHM's verhuren studio's woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest aan personen met een bescheiden inkomen. De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand. u bent 18 jaar of ouder. uw gezinsinkomen geïndexeerd van 3 jaar terug voor aanvragen in 2017 bedraagt niet meer dan. 24.092 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste. 26.111 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap. 36.137 euro in alle andere gevallen plus 2.020 euro per persoon ten laste.
Sociale woningen huren Mijn Huis Verhuur van sociale woningen.
Met deze website menen wij U alle informatie als toekomstige of bestaande huurder te kunnen verschaffen. U vindt er dan ook de nodige inlichtingen betreffende inschrijving huurmodaliteiten rechten en plichten van onze huurders. Tevens hebben wij getracht U een uitgebreid aantal links ter beschikking te stellen en U zo wegwijs te maken in de wereld van de Vlaamse Huisvesting Energiebeleid en Sociale begeleiding. Mocht U echter verdere vragen hebben of concrete inlichtingen wensen te bekomen dan kunt U steeds rechtstreeks contact nemen met onze diensten te Harelbeke.
Huur van een sociale woning bij het Vlaams Woningfonds Vlaanderen.be. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. smiley. star. thumb. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Uw aanvraag kan niet verwerkt worden door een technisch probleem. Bouwen wonen en energie. Huur van een sociale woning bij het Vlaams Woningfonds. Lees deze pagina voor. Bent u op zoek naar een sociale woning aan een betaalbare huurprijs? Het Vlaams Woningfonds verhuurt voornamelijk woongelegenheden gelegen in stedelijke centra geschikt voor de huisvesting van grote gezinnen. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning bij het Vlaams Woningfonds moet u aan volgende voorwaarden voldoen. geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben zowel in binnen of buitenland. voldoen aan de taal en inburgeringsbereidheid. Voor beide voorwaarden moet u een aantal documenten kunnen voorleggen.

Contacteer ons